[sam_zone id=1]

استعدادات لتصدير مليون برميل من النفط